โรงเรียนรร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล เมืองเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -