โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ชื่อโรงเรียน รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล สิ
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -