โรงเรียนรร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

ชื่อโรงเรียน รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ปรือใหญ่
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -