โรงเรียนรร.หนองหว้าประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน รร.หนองหว้าประชาสรรค์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -