โรงเรียนรร.โพธิ์วงศ์วิทยา

ชื่อโรงเรียน รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล โพธิ์วงศ์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -