โรงเรียนรร.เมืองจันทร์วิทยาคม

ชื่อโรงเรียน รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล เมืองจันทร์
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -