โรงเรียนรร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล อีเซ
เขต/อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -