โรงเรียนรร.โพธิ์ ป ระชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน รร.โพธิ์ ป ระชาสรรค์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ธาตุ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -