โรงเรียนรร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

ชื่อโรงเรียน รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ศรีสำราญ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -