โรงเรียนรร.เทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล อินทร์บุรี
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -