โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บางพุทรา
เขต/อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -