โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บางพุทรา
เขต/อำเภอ เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -