โรงเรียนรร.เทศบาลวัดแจ้ง

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาลวัดแจ้ง
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บางปลากด
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -