โรงเรียนรร.เทศบาลวัดป่าโมกข์

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาลวัดป่าโมกข์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ป่าโมก
เขต/อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -