โรงเรียนรร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ตลาดหลวง
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -