โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ตลาดหลวง
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -