โรงเรียนรร.เทศบาล 1 วัดต้นสน

ชื่อโรงเรียน รร.เทศบาล 1 วัดต้นสน
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ย่านซื่อ
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -