โรงเรียนรร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล คลองสาม
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -