โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บึงยี่โถ
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -