โรงเรียนรร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ชื่อโรงเรียน รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -