โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

ชื่อโรงเรียน รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บางกะดี
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -