โรงเรียนรร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แขวง/ตำบล บางปรอก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -