โรงเรียนสันติราษฎร์ประชาบำรุง

ชื่อโรงเรียน สันติราษฎร์ประชาบำรุง
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล ปะเหลียน
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -