โรงเรียนสิริราษฎร์

ชื่อโรงเรียน สิริราษฎร์
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -