โรงเรียนกามาผาโด้

ชื่อโรงเรียน กามาผาโด้
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล แม่หละ
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -