โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3

ชื่อโรงเรียน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล แม่หละ
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -