โรงเรียนบ้านนาสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านนาสามัคคี
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล นาทม
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -