โรงเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8

ชื่อโรงเรียน ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล ดอนเตย
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -