โรงเรียนคอนราดเฮงเค็ล

ชื่อโรงเรียน คอนราดเฮงเค็ล
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล นาใน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -