โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล นาเข
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -