โรงเรียนบ้านเมืองทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านเมืองทอง
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แขวง/ตำบล โนนทอง
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -