โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง

ชื่อโรงเรียน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
สังกัด สถาบันการพลศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยพลศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งกระบือ
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -