โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร

ชื่อโรงเรียน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
สังกัด สถาบันการพลศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยพลศึกษา
แขวง/ตำบล ขุนกระทิง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -