โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด สถาบันการพลศึกษา
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนกีฬา
แขวง/ตำบล โพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -