โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
สังกัด สถาบันการพลศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยพลศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -