โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนจาน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.watsrisawang.net