โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีหนาถวิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีหนาถวิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -