โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าบ่อสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -