โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระซอง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ watphasong@hotmail.com