โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เรณู
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ sukitapheanbut@yahoo.co.th