โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุพนม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.pstp.ac.th