โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ mtn92@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mahathat.ac.th