โรงเรียนธีรปริยัติ

ชื่อโรงเรียน ธีรปริยัติ
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ teerapariyat@yshoo.com
เว็บไซต์ -