โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีแก้ว
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pkkv@ac.th
เว็บไซต์ www.pkkv.ac.th