โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนค้อ
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -