โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิณธรรมภาณ

ชื่อโรงเรียน วัดประชานิมิตโสภิณธรรมภาณ
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -