โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

ชื่อโรงเรียน วัดสระกำแพงใหญ่
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระกำแพงใหญ่
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -