โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อินทร์บุรี
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ phosri