โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา

ชื่อโรงเรียน พระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยชัน
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -