โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน พิพิธสุตคุณานุสรณ์
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับยา
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ pipitsaman@gmail.com